Vitajte na stránke vynikni.sk

Vyniknite s tabuľami od nás!

Celý proces len v 3 krokoch

Laserové vypálenie VÁŠHO MOTÍVU

Drevu dáme dušu, aby ste VYNIKLI!

LUXUSNÉ KRABIČKY NA VÍNO S VAŠOU POTLAČOU

VYNIKNI A PREDÁVAJ VIAC !

Záručná doba a reklamácie

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, nakupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dna prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Pri vrátení tovaru je potrebné tovar zabaliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy, ak tak urobené nebude tovar nebude možné reklamovať.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0918 206 833, 0907 476 205.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie a pod.)

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na tel. 0918 206 833 alebo 0907 476 205, resp. emailom na: ajty@vynikni.sk zašlite na hore uvedenú adresu.

Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru bez poštovného a balného a to prevodom na účet, resp. poštovou zloženkou. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený a schopný ďalšieho predaja. Odstránenie visačiek, cenoviek a štítkov je neprípustné a takýto tovar je považovaný za používaný. S tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení (faktúra). Tovar odporúčame poistiť.